KLOOK 为食星期三全线酒店 Buffet 买 $1000

2019-08-12

KLOOK 为食星期三全线酒店 Buffet 买 $1000

【为食星期三】每个星期三嘅快闪饮食优惠又嚟喇!有好消息要happy share,多间酒店嘅自助餐已经係Klook 上线啦,低至八折优惠!今日只要输入优惠码「BUFFET300」,全线酒店自助餐买满$1000即减$300,係折上折啊!由中午12点开始,限时闪购12小时,手快有手慢无!仲等咩?即刻约埋情人、朋友去酒店歎buffet啦~

超抵食Buffet:https://www.hkejetso.com/klook-wacky-wednesday