KLOOK 为食星期三全线酒店自助餐享高达 $300 折扣

2019-08-12

KLOOK 为食星期三全线酒店自助餐享高达 $300 折扣

【为食星期三】好消息!酒店自助餐优惠又嚟喇!万豪国际集团旗下多间人气酒店嘅自助餐已经係Klook 上线啦,低至八折优惠!今日只要喺付款页输入优惠码「 300BUFFET」,全线酒店自助餐买满$1000即减$300,係折上折啊!!仲等咩?即刻约埋情人、朋友去酒店歎buffet啦~

超抵食Buffet:https://www.hkejetso.com/klook-wacky-wednesday